Pre Loader

PocketInspections.com - Mobilne Inspekcje

Juliusza Lea 114/415, 30-113, Kraków, PL

Jak generalny wykonawca może usprawnić pracę na budowie i ograniczyć ryzyko swoich projektów?

 • Home
 • Jak generalny wykonawca może usprawnić pracę na budowie i ograniczyć ryzyko swoich projektów?

Jak generalny wykonawca może usprawnić pracę na budowie i ograniczyć ryzyko swoich projektów?

Firma realizująca projekt jako generalny wykonawca stoi przed wyzwaniem zarządzania bardzo kompleksowym procesem. Zarządzanie placem budowy, organizacja dostaw, tworzenie i dopasowywanie harmonogramu prac oraz ich nadzorowanie są nie lada wyzwaniem wymagającym perfekcyjnej organizacji. Napięte terminy i mnogość zadań do wykonania może być przytłaczająca dla kadry zarządzającej i powodować dodatkowe problemy. Dlatego właśnie tak istotne jest mądre i efektywne zarządzanie problemami / zadaniami na budowie.

W poniższym artykule przedstawimy kilka naszych rozwiązań na to, jak usprawnić pracę kadry inżynierskiej na budowie oraz uniknąć kosztownych błędów i opóźnień.

Wykorzystując nasze oprogramowanie wspomagające zarządzanie pracami na budowie, można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami i błędami wykonawczymi, dotrzymać terminów umownych, oraz sprawić, że kadra inżynierska będzie pracować wydajniej i na lepszym poziomie.

Z czym na co dzień zmaga się kadra inżynierska?

Na początku zastanówmy się z jakimi problemami musi mierzyć się na co dzień kadra inżynierska na budowie. Najczęstsze wyzwania stanowią:

 • Rozwiązywanie problemów dotyczących realizacji projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • Koordynacja dostaw materiałów,
 • Nadzorowanie firm podwykonawczych – jakości i harmonogramu ich prac,
 • Szybka reakcja na zaistniałe na budowie problemy,
 • Dbanie o przestrzeganie zasad BHP przez pracowników na budowie,
 • Kompletownie i kontrola dokumentacji budowy.

Często jest tak, że natłok obowiązków nie pozwala na wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań. Kluczowym w tym przypadku jest określenie priorytetu bieżących problemów i zajęcie się tymi najważniejszymi. Resztę zadań pobocznych należy oddelegować innym członkom zespołu lub bezpośrednio podwykonawcom.

Jak Pocket Inspections może Ci pomóc?

Aplikacja Pocket Inspections to narzędzie do zarządzania zadaniami. Na budowie można ją wykorzystać na kilka różnych sposobów:

 • Zarządzanie usterkami na budowie – aplikacja pozwala na tworzenie list usterek do usunięcia (wraz ze zdjęciami i umiejscowieniem ich na planie) i przydzielania ich konkretnym podwykonawcom. Za każdym razem, gdy w trakcie obchodu budowy inżynier stwierdzi nieprawidłowość, może natychmiast wprowadzić nową usterkę / zadanie do protokołu i po powrocie do biura wysłać zaktualizowaną listę podwykonawcy z prośbą o usunięcie błędów wykonawczych. Działając w ten sposób nie ma mowy o tym, żeby inżynier zapomniał o jakiejś kwestii. Automatycznie generowane protokoły zaoszczędzą czas potrzebny na transfer zdjęć i ręczne formatowanie protokołów.
 • Sporządzanie załączników odbiorów końcowych i częściowych – integralną częścią odbioru końcowego / częściowego jest załącznik z listą usterek do usunięcia. Tworzenie takiej listy przy użyciu aplikacji zaoszczędzi inżynierowi sporo czasu i usprawni jego pracę. Żadna usterka nie ma prawa zostać zapomniana lub pominięta.
 • Wyznaczanie zadań podwykonawcom – tak samo jak do systemu wprowadzane są poszczególne usterki, można aplikację wykorzystać jako listę zadań / kwestii do wyjaśnienia. Można przykładowo zlecić podwykonawcy zadanie dostarczenia konkretnych dokumentów czy planów warsztatowych i opatrzyć je konkretnym terminem na realizację. Dzięki temu, że wszystkie kwestie i zadania wprowadzone są do systemu, nie ma możliwości, żeby zapomnieć o którejś z nich. Datę utworzenia zadania można również wykorzystać jako dowód, w razie opieszałości podwykonawcy w realizowaniu jego obowiązków.
 • Jako narzędzie do samoorganizacji, aby móc tworzyć i aktualizować swoją listę zadań w każdym miejscu i czasie – zarządzanie mnogą ilością zadań jest problematyczne, jeżeli nie zostaną one spisane i rewidowane w konkretnych odstępach czasu. Aplikację można wykorzystać w celu organizowania swoich obowiązków i śledzenia postępu ich wykonania.
 • Zarządzanie członkami zespołu i rozliczanie ich z przydzielonych zadań – menager stoi przed niełatwym wyzwaniem, żeby organizować pracę swoją i kontrolować pracę podległych mu inżynierów. Aby zachować generalny ogląd sytuacji niezbędne jest zebranie wszystkich zleconych zadań w jednym miejscu. Zarządzanie tymi zadaniami umożliwia także apolikacja Pocket Inspections. Kierownik budowy na bieżąco może kontrolować, które zadania przydzielone członkom zespołu zostały wykonane, a które jeszcze nie.
 • Kontrola BHP na budowie – podobnie do list usterkowych można prowadzić listę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na budowie. Wszystkie uchybienia BHP można spisać w czasie rzeczywistym i po skończonym obchodzie budowy (lub w jego trakcie) wysłać informację konkretnym podwykonawcom z żądaniem usunięcia uchybień lub ponownego przeszkolenia pracowników z konkretnego zakresu przepisów BHP.

Co jako generalny wykonawca zyskasz korzystając z Pocket Inspections?

Aplikacja Pocket Inspections to narzędzie do zarządzania zadaniami. Na budowie można ją wykorzystać na kilka różnych sposobów:

Wprowadzając usprawnienia i odciążając kierownika w jego obowiązkach, będzie on w stanie wygospodarować więcej czasu na zajęcie się priorytetowymi zadaniami. Mniej istotne kwestie będzie on mógł z łatwością oddelegować do wykonania inżynierom na niższym szczeblu. Wykorzystując zintegrowane oprogramowanie, kierownik budowy może mieć stale dostęp do wszystkich istotnych kwestii w trakcie narady z inwestorem czy podwykonawcami. Może on również zlecać na bieżąco członkom swojego zespołu zadania i kontrolować efekty ich pracy.

Stwierdzone na wczesnym etapie błędy wykonawcze będzie znacznie łatwiej, szybciej i taniej naprawić.

Brak poważnych błędów przyczyni się do zniwelowania nieoczekiwanych problemów na dalszym etapie prac budowlanych, a tym samym pozwoli na dotrzymanie terminów umownych i uniknięcie kar za ich przekroczenie.

Zaufali nam między innymi

SPRAWDŹ KORZYŚCI

PRZEKONAJ SIĘ JUŻ DZIŚ! PRZETESTUJ BEZPŁATNIE

Jeśli masz pytania napisz info@pocketinspections.com