Pre Loader

Jak efektywnie zarządzać realizowanymi projektami jako firma wykonawcza

W obliczu wielu równocześnie wykonywanych projektów, zarządzanie własnymi pracownikami stanowi nie lada wyzwanie. Każda budowa boryka się z innymi problemami. Pracownicy mają tak wiele rzeczy na głowie, że często nie są w stanie na bieżąco monitorować wszystkich istotnych kwestii, a wynikające w czasie prac problemy nie zawsze dają się szybko rozwiązać.

Z pomocą branży budowlanej przychodzi digitalizacja i rozwiązania takie jak Pocket Inspections. Aplikacja ta pozwoli Ci zapanować nad wszystkimi zadaniami i problemami na każdym z Twoich projektów.

Czy problemy pracowników na budowie są również Twoimi problemami?

Na początku zastanówmy się z jakimi problemami muszą mierzyć się na co dzień brygadzista i jego pracownicy na budowie. Najczęstsze wyzwania stanowią:

  • Bieżąca kontrola ilości zmagazynowanego na budowie materiału i przekazywanie z wyprzedzeniem informacji do centrali o jego brakach,
  • Zarządzanie zadaniami przydzielonymi każdemu pracownikowi,
  • Raportowanie do centrali o zaistniałych na budowie problemach i potrzebach dostarczenia dodatkowych rozwiązań projektowych,
  • Zmieniające się priorytety co do kolejności wykonywanych prac,
  • Tworzenie fotodokumentacji robót zanikających.

Natłok codziennych obowiązków nie pozwala na zapamiętanie wszystkich zaistniałych w trakcie dnia kwestii i problemów. Jeżeli nie zostaną one spisane, z pewnością niektóre z nich zostaną zapomniane i przypomną o sobie w najmniej pożądanym momencie. Zbyt późno zamówione na budowę materiały, nie zdążą dotrzeć na czas i nie pozwolą na dotrzymanie terminów umownych.

Podsumowując, niestety problemy Twoich pracowników są również Twoimi problemami, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na powodzenie realizowanych przez Ciebie projektów.

Jeżeli dostarczysz Twoim pracownikom odpowiednie narzędzia pracy, będą oni działać efektywniej i w rezultacie ograniczą ilość popełnianych błędów. Ich lepsza organizacja zaowocuje dotrzymaniem terminów i uniknięciem kar umownych.

Jak Pocket Inspections może Ci pomóc?

Aplikacja Pocket Inspections to narzędzie do zarządzania zadaniami i problemami. Na budowie można ją wykorzystać na kilka różnych sposobów:

Platforma z dostępem do aktualnych planów wykonawczych – Aplikacja umożliwia wgranie wszystkich potrzebnych pracownikom na budowie planów wykonawczych. W ten sposób wszyscy pracownicy w każdym momencie mogą odnaleźć potrzebne im w trakcie pracy informacje. Zdigitalizowane plany nie zamokną w trakcie deszczowej pogody, ani się nie zgubią.
Zarządzanie pracownikami i rozliczanie ich z przydzielonych zadań – Brygadzista planując prace na dany dzień może przyporządkować zadania konkretnym pracownikom i na koniec dnia sprawdzić, które z nich zostały wykonane. Regularne planowanie prac i rozliczanie z nich pracowników zwiększy ich efektywność, a także pozwoli na wykonywanie w zaplanowanym czasie najbardziej priorytetowych zadań.
Oprogramowanie do zarządzania usterkami – przed przystąpieniem do prac na budowie należy sprawdzić czy przekazywany odcinek robót (obszar na budowie) jest wolny od usterek i jego stan umożliwia bezproblemową pracę. W tym celu warto odpowiednio wcześnie wykonać obchód i poinformować inwestora o zaistniałych wadach, usterkach i ograniczeniach. Za pomocą kilku kliknięć aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu usterek/problemów, który można załączyć do pisma/e-maila skierowanego do inwestora z prośbą o ich usunięcie.
Mobilna lista zadań – każdego dnia na budowie dużo się dzieje. Często nie sposób zająć się wszystkimi sprawami od razu. Aplikacja Pocket Inspections może zostać wykorzystana jako mobilna lista zadań, żeby o żadnej z istotnych spraw nie zapomnieć.
Platforma komunikacji pomiędzy biurem, a pracownikami na budowie – tworząc odpowiednie filtry i role w aplikacji może stać się ona platformą wymiany informacji pomiędzy biurem, a pracującymi na budowie pracownikami. Brygadzista może przykładowo przydzielać zadania pracownikom w biurze, dotyczące zamówienia brakującego materiału lub znalezienia rozwiązania jakiegoś niezaplanowanego detalu. Wszystkie problemy i kwestie wymagające wyjaśnienia zbierane są w jednym miejscu, dzięki czemu nie ma mowy o ich pominięciu. Wczesne zdiagnozowanie i zakomunikowanie problemu zagwarantuje odpowiednią ilość czasu na znalezienie rozwiązania.

Co jako firma wykonawcza zyskasz korzystając z Pocket Inspections?

Dając Twoim pracownikom dostęp do narzędzia Pocket Inspections skutecznie poprawisz ich efektywność i umożliwisz im lepszą koordynację działań. Najważniejsze informacje zgromadzone będą w jednym miejscu, co ułatwi zarządzanie problemami i pozwoli znaleźć rozwiązania w krótszym czasie. Możliwość generowania list usterek i zadań zaoszczędzi czas pracowników biurowych oraz Twoich inżynierów.

Aplikacja Pocket Inspections umożliwi Ci wygenerowanie oszczędności poprzez uniknięcie opóźnień, które mogą wyniknąć w wyniku niedopatrzeń i błędów wykonawczych.

Zaufali nam między innymi

SPRAWDŹ KORZYŚCI

PRZEKONAJ SIĘ JUŻ DZIŚ! PRZETESTUJ BEZPŁATNIE

Jeśli masz pytania napisz info@pocketinspections.com